wz

Kráľovský dvor

Morojský kráľovský dvor predstavuje miesto, kde sídli Morojský panovník - kráľ alebo kráľovná - a tiež miesto, kde sa prejednávajú všetky politické záležitosti, prijímajú zákony či vykonávajú súdy s Morojmi i dhampírmi, ktorí spáchali zločin proti svojej spoločnosti. Dvor je situovaný v odľahlých kútoch Pensylvánie blízko pohoria Pocono, v ústraní od akýchkoľvek veľkých miest. Svojím usporiadaním pripomína kráľovský dvor školu - verejnosť je dokonca presvedčená o tom, že tento komplex budov školou i v skutočnosti je. A tak ako Akadémiu, i dvor chráni pred nepriateľmi magická ochrana.

Kráľovský dvor však v konečnom dôsledku nepredstavuje iba politické centrum Morojov, ale taktiež aj centrum rekreačné a pre mnohé rodiny je tiež trvalým domovom. V areáli sa nachádza množstvo obchodov, reštaurácii, zábavných podnikov, luxusných kúpeľov a omnoho viac.

Kráľovské rodiny

Vo svete Morojov vládne kráľ/kráľovná žijúci/a na Kráľovskom dvore a pochádzajúci/a z jednej z dvanástich kráľovských rodín:

Dragomir
Badica
Conta
Ozera
Tarus
Drozdov
Voda
Lazar
Dashkov
Zeklos
Szelsky
Ivashkov

Najstarší žijúci člen kráľovskej rodiny je označovaný za princa/princeznú a získava miesto v kráľovskej rade. Niekedy sa stalo, že najstarší člen rodiny prenechal svoje miesto niekomu schopnejšiemu, ale väčšinou sa vek členov rady pohybuje okolo štyridsiatich piatich rokov. Každému princovi alebo princeznej radí rodinná rada. Člen kráľovskej rady sa však nemôže zúčastniť volieb v prípade, že nemá kvorum.

Rada volí kráľa alebo kráľovnú, ktorý potom vládne buď do smrti alebo kým neodíde na odpočinok. Za zvláštnych okolností, ku ktorých dochádza len zriedka, môžu kráľovské rodiny monarcha z funkcie odvolať. Každá rodina môže mať vo voľbách na nového kráľa/kráľovnú jedného svojho člena, ktorý nemusí byť nutne princom/princeznou. Každý kandidát musí byť navrhnutý troma členmi kráľovských rodín a musí prejsť testom jeho schopností skladajúcim sa z troch úloh. Z najúspešnejších kráľovská rada hlasovaním zvolí nového kráľa/kráľovnú. Kým však kandidát nemá člena, ktorý by mohol zastúpiť jeho miesto v rade, nemôže byť zvolený.

Princovia a princezné kráľovských rodín majú väčšinou dvoch strážcov. A keďže je strážcov omnoho menej než Morojov, niektorí z nich - jedine nekráľovských Morojov - nemajú žiadneho strážcu.

Známi obyvatelia kráľovského dvora

Okrem kráľovnej Tatiany s jej strážcami a služobníctvom, žije na dvore i napríklad kráľovnina pravá ruka Priscilla Voda, pred odchodom na Akadémiu tam býval i Adrian, jeho rodičia tam bývajú aj naďalej. Po udalostiach vo Frostbite odišla na dvor žiť aj Mia spoločne so svojím otcom. Rose a Lissa sa počas svojej návštevy dvora v Shadow Kiss spriatelili s dhampírom Ambrosim a jeho tetou, čarodejnicou Rhondou.

Ochrana

Na miestach, kde žije pohromade príliš veľa Morojov, či príliš veľa dôležitých Morojov ako napríklad Akadémia alebo Kráľovský dvor, sa vytvára takzvaná magická ochrana. Vytvárajú ju Moroji použitím všetkých štyroch živlov – vzduchu, vody, ohňa a zeme. Ochrana je tak nabitá životom a tak cez ňu nemôže do vnútra prejsť nič, čo je už mŕtve – ako napríklad Strigoji či duchovia. Ochrana však postupom času slabne a tak ju musia Moroji v pravidelne obnovovať.

Ochrana sa dá nasilu zničiť použitím strieborného kolíka.