wz

Moroji

Moroji sú smrteľní upíri. Na rozdiel od Strigojov sa ako upíri rodia a sú dobrí. Môžu jesť ľudské jedlo, ale aby prežili, potrebujú tiež ľudskú krv. Ľudí však nezabíjajú, ale živia sa krvou darcov. Pokiaľ však Moroj pri kŕmení človeka zabije, stratí svoje magické schopnosti a stáva sa z neho Strigoj. Mágia je totiž symbolom života a keďže Strigoji sú mŕtvi, nemôžu ju používať. Slnko na nich nepôsobí príliš dobre – spôsobuje im bolesť, no na rozdiel od Strigojov ich nezabíja.

I keď sú Moroji schopní bojovať, pretože na to majú dostatok sily a tiež svoju mágiu, spoliehajú sa len na svojich strážcov - medzi Morojmi sú však takí (ako napr. Tasha Ozerová), ktorí si myslia, že Moroji by mali používať mágiu a bojovať spoločne so strážcami.

Každý Moroj má magické schopnosti a špecializuje sa na jeden z piatich živlov: vzduch, voda (Mia), oheň (Christian), zem a éter (Lissa, Adrian). Špecializácia sa u nich objavuje približne vo veku 17 až 18 rokov. Okrem toho ovládajú nátlak, no používať ho, je zakázané.

Sú opisovaní ako mimoriadne nádherní. Majú veľmi svetlú pleť a ich telá sú vysoké a štíhle. A práve kvôli tomuto nikdy nedokážu medzi ľudí úplne zapadnúť.

Nátlak

Všetci Moroji - bez ohľadu na špecializáciu - ovládajú nátlak. Je to schopnosť, vďaka ktorej dokážu nanútiť svoju vôľu inej osobe (človeku) - prinútia ju povedať či spraviť to, čo oni chcú. Na Morojov však nátlak neúčinkuje a použiť ho na dhampírov si vyžaduje veľa sily. Bez problémov ovládať Morojov i dhampírov dokážu jedine užívatelia éteru. Študentov Akadémie však učia nepoužívať nátlak, pretože jeho používanie je zakázané.

Darcovia

Darcovia sú ľudia, ktorí dobrovoľne obetovali svoj život na to, aby živili Morojov svojou krvou. Po niekoľkých uhryznutiach však darcovia prestávajú plne vnímať svoje okolie kvôli endorfínom nachádzajúcim sa v slinách upírov. Endorfíny utlmujú bolesť a otupujú myseľ pohryzeného. Pôsobia tiež ako droga - ľudia sa na nich stávajú závislými.

Éter

Éter je piatym živlom, ktorým disponuje len málo Morojov. Dlhú dobu o jeho existencii nikto nevedel a tí, ktorí ho ovládali, boli pre nedostatok informácií označovaní za nešpecializovaných. Užívatelia éteru sú veľmi silní pri používaní nátlaku - dokážu nie len nanútiť niekomu svoju vôľu, ale tiež ho aj prinútiť veriť, že vidí niečo, čo v skutočnosti neexistuje. Niektorí okrem toho môžu uzdravovať i oživovať mŕtvych (ľudí, zvieratá, rastliny), vchádzať iným do snov či očarovávať predmety. Ak užívateľ éteru niekoho oživí, vzniká medzi ním a oživeným puto nazývané "shadow-kissed (tieňom-pobozkaný)". Éter je tiež jediný živel, ktorý ma veľmi zlé vedľajšie účinky - spôsobuje depresiu a vyvoláva u jeho používateľa nekontrolovateľnú zlosť. Tí, ktorí tieto účinky nezvládnu, často spáchajú samovraždu alebo - v tom horšom prípade - sa dobrovoľne premenia na Strigojov, čím sa ich magické schopnosti úplne vytratia.

Shadow-kissed (Tieňom-pobozkaný)

Medzi užívateľom éteru a tým, koho preberie z mŕtvych, vzniká puto nazývané "shadow-kissed (tieňom-pobozkaný)". Je to magické puto, ktoré dáva oživenému schopnosti, vďaka ktorým dokáže vycítiť emócie užívateľa a môže preniknúť do jeho mysle. Naopak to však nefunguje. Okrem toho môžu vidieť a povolávať duchov, a tiež dokážu vycítiť Strigojov.