wz

Lexicon

Akadémia svätého Vladimíra
Jedna z niekoľkých súkromných škôl, kde sa vzdelávajú mladí Moroji a dhampíri. Leží kdesi uprostred lesov v Montane v USA. Pre viac informácii viz. Akadémia sv. Vladimíra.
Alchymista
Alchymisti sú ľudia, ktorí majú pomáhať Morojom a dhampírom udržiavať ich svet v tajnosti, pred človekom. Ich história siaha až do stredoveku. Na spodnej časti ľavého líca majú zlaté tetovanie v tvare ľalie, ktoré dodáva alchymistom špeciálne schopnosti, viz. Alchymisti.
Aura
Spirituálna energia, ktorá obklopuje všetky živé bytosti - ľudí, Morojov i dhampírov, no nie Strigojov, pretože tí sú technicky mŕtvi. Rozoznávajú ich iba užívatelia éteru a na základe farby a intenzity aury dokážu odhadnúť náladu dotyčnej osoby.
Buria
Slovo ruského pôvodu, znamená búrka. Je to tiež tajný kód, ktorý medzi sebou využívajú strážcovia na akadémii ako varovanie pred útokom Strigojov (Shadow Kiss).
Čarodejné hodiny [The Witching Hour]
Hotel a kasíno v Las Vegas. Vlastnia ho Moroji, takže je postavený tak, aby sa z neho dalo v prípade útoku Strigojov rýchlo uniknúť a je dobre strážený strážcami (Spirit Bound).
Čotky [Chotki]
Náboženská pomôcka v podobe šnúry s uzlíkmi či guličkami, ktorá je používaná členmi pravoslávnej a katolíckej cirkvi pri Ježišovej modlitbe. Lissa dala Rose ako vianočný darček čotky vo veľkosti náramku, ktoré malo na zadnej strane zlatého kríža vyrazený rodinný erb Dragomirovcov (Frostbite).
Darcovia [Feeders]
Ľudia na okraji spoločnosti, ktorí dobrovoľne obetovali svoj život tomu, aby živili Morojov svojou krvou. Po niekoľkých uhryznutiach prestávajú vďaka endorfínom v upírskych slinách vnímať svoje okolie a stávajú sa závislími.
Dhampír
Napoly človek, napoly upír, potomok Moroja a iného Dhampíra alebo Moroja a človeka, viz. Dhampíry.
Elementárna mágia
Sila, ktorú ovládajú všetci Moroji. Zahŕňa päť elementov - vodu, oheň, zem, vzduch a nie príliš rozšírený éter - pričom po dosiahnutí istého veku by sa mal každý Moroj začať špecializovať na jeden konkrétny element, zatiaľ čo ostatné bude ovládať iba na základnej úrovni.
Endorfíny
Látka v upírskych slinách, ktorá utlmujú bolesť a otupuje myseľ pohryzeného. Už po niekoľkých uhryznutiach dotyčný stráca kontakt s realitou a vzhľadom k tomu, že endorfíny pôsobia ako droga, môže sa na nich obeť stať závislou. Pohryznutie Strigojom je omnoho intenzívnejšie než pohryznutie Morojom.
Éter [Spirit]
Piaty z elementov, ktoré môžu Moroji ovládať. Je najmenej rozšírený a dlhú dobu sa o jeho existencii nevedelo, v dôsledku čoho boli užívatelia éteru považovaní za nešpecializovaných. Užívatelia éteru sú veľmi silní pri používaní nátlaku, môžu mať tiež schopnosť uzdravovať i oživovať mŕtvych (ľudí, zvieratá, rastliny), vchádzať iným do snov či očarovávať predmety. Éter je jediný živel, ktorý má vedľajšie účinky - spôsobuje depresiu a vyvoláva u jeho používateľa nekontrolovateľnú zlosť či šialenstvo.
Kráľovský dvor [Royal Court]
Miesto, kde sídli Morojský panovník a tiež miesto, kde sa prejednávajú všetky politické záležitosti, prijímajú zákony, či vykonávajú súdy. Je situovaný v odľahlých kútoch Pensylvánie blízko pohoria Pocono. Pre viac informácii viz. Kráľovský dvor.
Krvavá děvka [Blood whore]
Urážlivé pomenovanie dhampíra alebo dhampírky, ktorí si nechávajú od Morojov piť krv počas sexu. Bezdôvodne sú takto veľmi často nazývané i dhampírky, ktoré sa rozhodli vychovávať deti namiesto toho, aby sa pridali k strážcom.
Luxor
Hotel v Las Vegas, ktorý má tvar pyramídy. Po vyslobodení Victora z Tarasova sa v ňom Rose spolu s ostatnými istý čas ukrývali (Spirit Bound).
Mână
Slovo Mână pochádza z rumunčiny, v preklade to znamená "Ruka" a ide o názov elitného spolku kráľovských Morojov, ktorí sa tajne stretávajú a kujú pikle voči ostatným. V Akadémii sv. Vladimíra bol jeho zakladateľom Jesse Zeklos. Ich cieľom bolo precvičovať nátlak, ktorého používanie je oficiálne zakázané. Pred prijatím nového člena do spolku sa koná tzv. iniciačný rituál, počas ktorého ostatní členovia mučia dotyčného svojou mágiou, dokiaľ ich sám pomocou nátlaku neprinúti prestať. Ich činnosť bola odhalená, keď sa to isté pokúsili spraviť Lisse. Rose tiež zistila, že práve kvôli prílišnému množstvu používania všetkých elementov, bola narušená magická ochrana akadémie, ktorá zapríčinila vniknutie Strigojov do školy (Shadow kiss).
Molnijská značka [Molnija mark]
Tetovanie v tvare dvoch do X prekrížených bleskov. Názov pochádza z ruského molnija, čo znamená blesk. Strážcovia dostávajú molnijské značky za každého zabitého Strigoja.
Moroj
Smrteľný upír. Na rozdiel od Strigojov sa Moroji ako upíri rodia a sú dobrí. Ovládajú elementárnu mágiu, o ktorú po premene na Strigojov prichádzajú, viz. Moroji.
Nazar
Amulet, ktorý má chrániť toho, kto ho nosí, pred "zlým okom". Typický nazar pochádza z plochého ručne vyrábaného skla, má tvar kruhu alebo slzy a pripomína oko. Jeho vonkajší kruh je tmavomodrý, nasleduje biely kruh, svetlomodrý kruh a vo vnútri je čierny. Podľa povier zo Stredného východu môže jeden človek druhého prekliať tým, že sa naňho pozrie "zlým okom". Nazar vyruší vplyv zlého oka a všeobecne chráni toho, kto ho nosí. Rose dostala nazar od svojej matky ako vianočný darček - tá ho zas dostala od Rosinho otca (Frostbite).
Nátlak
Magická schopnosť, ktorú ovládajú ako Moroji, tak i Strigojovia. Vďaka nej dokážu nanútiť svoju vôľu inej osobe (človeku) a prinútia ju povedať či spraviť to, čo chcú oni. Na Morojov nátlak neúčinkuje a použiť ho na dhampírov si vyžaduje veľa sily. Bez problémov ovládať Morojov i dhampírov dokážu jedine užívatelia éteru. Študentov Akadémie však učia nepoužívať nátlak, pretože jeho používanie je zakázané.
Nezasľúbený [Unpromised]
Označenie pre dhampíra, ktorý nikdy nedokončil svoj strážcovský tréning, neodmaturoval a nezískal Znak sľubu, no aj napriek tomu zabíja Strigojov bez toho, aby sa niekomu spovedal. Obvykle pracujú ako bodyguardi alebo lovci Strigojov (Blood Promise).
Novic
Dhampír, ktorý študuje na vampírskej akadémii, aby sa stal strážcom.
Ochrana [Wards]
Magická ochrana, ktorou sú obkolesené miesta, kde žije pohromade veľké množstvo Morojov ako napríklad akadémia alebo Kráľovský dvor, je vytváraná použitím štyroch živlov - zeme, vzduchu, ohňa a vody. Ochrana je nabitá životom, preto cez ňu nemôže prejsť nič, čo je mŕtve - ako Strigoji či duchovia. Ochrana musí byť pravidelne obnovovaná a násilne sa dá zrušiť použitím strieborného kolíka (Frostbite, Shadow Kiss).
Poškvrnení [The Tainted Ones]
Termín, ktorým Udržiavatelia označujú Morojov, ktorí opustili staré tradície a rozhodli sa žiť "moderným" spôsobom života (Last Sacrifice).
Prebudení [Awaken]
Termín, ktorým Strigoji pomenúvajú svoju premenu na nemŕtveho (Blood Promise).
Pripútaný druh [Bond-mate]
Pomenovanie pre tých, ktorí sú navzájom spútaní éterom - tieňom pobozkaný a užívateľ éteru, ktorý ho priviedol späť k životu. Jeden užívateľ éteru môže mať viacerých pripútaných druhov, čo ale psychickú nestabilitu - ako Moroja, tak i oživených - ešte zhoršuje (Blood Promise).
psychopsy [Psi-hounds]
Jeden z množstva typov magických bytostí, o ktorých existencii ľudia doposiaľ nevedia. Psychopsy žijú vo svorkách a zdieľajú medzi sebou istý typ psychického prepojenia, prostredníctvom ktorého dokážu vzájomne komunikovať, čo z nich robí dokonalých lovcov. Rovnako ako všetky ostatné zvieratá, ani oni nemajú radi dhampírov a počúvajú iba Morojov. Pripomínajú zmutovaných vlkov, no ich srsť je hnedá a oči oranžové ako blčiaci oheň (Vampire Academy).
Stratení [The Lost]
Termín, ktorým Udržiavatelia označujú Strigojov (Blood Promise).
Strážca
Dhampír, ktorý je trénovaný k tomu, aby bol schopný ochrániť Morojov. Strážcami sú v prevažnej väčšine muži, viz. dhampíry.
Strigoj
Zlý, nemŕtvy upír. Na rozdiel od Morojov sa nerodia, vyrábajú sa premenou. Môže sa ním stať ako človek, tak i dhampír alebo Moroj. Dobrovoľná premena je možnosť len pre Morojov, ktorí sú premenení v okamihu, keď zabijú svoju obeť počas kŕmenia, viz. Strigoji.
Sommerfield
(Kansas City) Jedno zo zariadení, kde sa zhromažďujú darcovia a odtiaľ sa rozdeľujú ďalej (Spirit Bound).
Stráženie mŕtvych [Hlídka za mrtvé, Death Watch]
Tajná, stará rumunská ceremónia, ktorá sa koná na počesť tých, ktorí padli v boji so Strigojmi. Tajomstvá obradu sa predávajú v tých najstarších rodoch z generácie na generáciu (Spirit Bound).
Strieborný kolík
Smrteľná zbraň očarovaná mágiou všetkých štyroch elementov. Priamy zásah strieborného kolíka do srdca Strigoja i Moroja privodí dotyčnému okamžitú smrť. Strieborný kolík je o niečo kratší než predlaktie, na konci má rúčku na držanie, je okrúhly a zaostrený. Kolíky môžu byť použité aj na zrušenie magickej ochrany a ak je kolík očarovaný i priatym elementom - éterom - môže byť použitý na privedenie Strigoja späť do jeho pôvodného stavu.
Tarasov
Morojské väzenie, v ktorom bol držaný Victor Dashkov po útoku na Lissu (Vampire Academy). Jeho umiestnenie sa mení, aby sa predišlo akýmkoľvek pokusom o útek. Počas leta sa nachádza na Aljaške, zatiaľ čo počas zimy pri Austrálii - väzni sú tak vystavení čo najväčšiemu množstvu slnka, ktoré Morojov oslabuje.
Tieňom-pobozkaný [Shadow-kissed]
Osoba, ktorá bola po smrti privedená späť k životu užívateľom éteru. Medzi oživeným a Morojom vznikne psychické puto, ktoré dáva tieňom-pobozkanému schopnosť preniknúť do mysle užívateľa éteru, dokáže vycítiť jeho emócie, vidí duchov a vycíti i prítomnosť Strigojov.
Udržiavatelia [The Keepers]
Skupinu ľudí, dhampírov a Morojov žijúcich mimo spoločnosti. Snažia sa naďalej pridržiavať staré spôsoby a zvyklosti, napríklad Moroji udržiavajú vzťahy s kýmkoľvek chcú, či už s ľuďmi alebo dhampírmi, viz. Udržiavatelia.
Vampírska akadémia [Vampire Academy]
Všeobecné pomenovanie školy, ktorú navštevujú Moroji a dhampíri. Ide o súkromné akadémie, ktoré sa nachádzajú po celom svete. Známymi sú pre nás Akadémia sv. Vladimíra, Akadémia sv. Vasilija (nachádza sa na Sibíri) či Akadémia Alder.
vrăjitoare
Slovo rumunského pôvodu, znamená to čarodejnica, vykladačka osudu (Shadow Kiss).
Zmeja [Zmey]
Ruský výraz, ktorý pomenúva hada. Je to prezývka, ktorú si vyslúžil Rosin nebezpečný a vplyvný otec - Abe Mazur (Blood Promise).
Znak sľubu [Promise mark]
Tetovanie v tvare krútiacej sa linky podobnej hadovi, ktoré dostávajú strážcovia-novici po odmaturovaní - je to znamenie, že dhampír dokončil svoj tréning.
Zvezda
Tetovanie v tvare hviezdy, ktoré dostávajú strážcovia za zabitie príliš veľkého množstva Strigojov, ktoré sa nedá spočítať. Zveda je ruský výraz pre hviezdu.