wz

Shadow Kiss Graphic Novel

Rose vie, že jej láska k Dimitriovi je zakázaná. Jej najlepšia kamarátka Lissa - posledná Dragomírska princezná - musí byť na prvom mieste. Avšak v jej mysli začína narastať zvláštna temnota. Nesmrteľní nemŕtvi sa blížia a chcú pomstiť životy, ktoré Rose vzala. V smrteľnom boji si tak bude musieť vybrať medzi životom, láskou a dvoma ľuďmi, na ktorých jej najviac záleží... Ale bude jej voľba znamenať, že iba jeden môže prežiť?

Dátum vydania: Február 2014
Ilustrácie: Emma Vieceli [Website] [Twitter] [DeviantArt]
Vydavateľ: Razorbill
Väzba: paperback
Počet strán: ???

Vytváranie Shadow Kiss

Zdroje - pinterest.com, emmav.deviantart.com.