wz

Characters

Main Characters

Dhampirs, Moroi, Strigoi & Alchemists
Podrobné profily hlavných postáv vystupujúcich v knihách

Supporting Characters

Dhampirs
Dhampíry - vedľajšie postavy
Moroi
Moroji - vedľajšie postavy
Alchemists
Alchymisti - vedľajšie postavy

Minor Characters

Dhampirs
Dhampíry - menej dôležité postavy
Moroi
Moroji - menej dôležité postavy
Strigoi
Strigoji - menej dôležité postavy
Humans
Ľudia - menej dôležité postavy
Unknown
Neznámeho druhu - menej dôležité postavy