wz

Vampire Academy

>> ABOUT books
Všetky dôležité informácie o knihách
>> CHARACTERS
Prehľad všetkých postáv vystupujúcich vo Vampire Academy
>> MEMORABLE quotes (CZ)
Najlepšie hlášky z celej série v češtine
>> MEMORABLE quotes (EN)
Najlepšie hlášky z celej série v angličtine
>> BOOK covers
Rôzne obálky kníh z krajín celého sveta
>> VAMPIRE Academy: The Ultimate Guide
Oficiálna príručka k Vampírskej akadémii
>> SHORT stories
Poviedky zo sveta VA uverejnená v rôznych zbierkach


Graphic Novels

Informácie o grafických novelách založených na knihách Vampire Academy.

>> Vampire Academy / Vampýrská akademie
>> Frostbite / Mrazivý polibek
>> Shadow Kiss / Stínem políbená
>> Blood Promise / Krvavý slib