wz

Disclaimer and credits

Web VAMPIRE ACADEMY nie je v spriatelenom kontakte s Richelle Mead, či inými osobami/spoločnosťami, ktoré nejako súvisia s knižnou sériou Vampírska akadémia. Táto stránka bola vytvorená fanúšikmi pre fanúšikov - nie za účelom finančného zisku.

VAMPIRE ACADEMY is not affiliated with Richelle Mead or any person/company related with Vampire Academy series. This site was made for fans from fans, not for profit.

Copyright © VA Team 2010-2015. All rights reserved.