wz

Characters

Main Characters

Podrobné profily hlavných postáv vystupujúcich v knihách
Castile, Eddie
Ivashkov, Adrian
Mastrano, Jillian
Sage, Sydney

Supporting Characters

Prehľad ďalších postáv vystupujúcich v knihách; rozdelenie podľa druhu
Alchemists - Alchymisti
Humans - Ľudia
Moroi - Moroji
Dhampirs - Dhampíry
Strigoi - Strigoji